63. Kongres slovenských a českých detských chirurgov - PROGRAM

27. – 29. 9. 2017, Tále - Hotel Partizán


Definitívny program (pdf) - Zborník abtraktov (pdf, 4.2MB) - Zborník abtraktov - web

Usporiadateľ

Slovenská spoločnosť detskej chirurgie, traumatológie a endoskopickej chirurgie
Slovenská lekárska spoločnosť
OZ Detská chirurgia Slovenska
Neinvestičný fond rozvoj detskej chirurgie


Vážení kolegovia, milí priatelia!


      Po troch rokoch sa stretneme koncom septembra opäť na Slovensku. Tentokrát to bude na Táľoch pod Chopkom. Náš spoločný 63. kongres sme sa rozhodli umiestniť do jedného z najlepších slovenských wellness hotelov - do Hotela Partizán. Sme totiž presvedčení, že naše pracovné stretnutie si zaslúži prostredie, v ktorom dokážeme odložiť každodenné problémy a obkolesení horami v kľude prediskutovať odborné témy k prospechu našich detských pacientov.
      Nosnou témou kongresu by mala byť Hirschsprungova choroba. V poslednom čase sa ukazuje, že výsledky liečby tohoto ochorenia nie sú až také dobré ako sa uvádzalo. V literatúre i každodennej praxi sa stretávame so závažným percentom komplikácií v zmysle obštrukčného syndrómu a enterokolitíd. Radi si na túto tému vypočujeme pozvanú prednášku pána profesora Škábu. Je samozrejmé, že bude široký priestor i pre prednášky z detskej traumatológie a priestor  pre rôzne zaujímavé kazuistiky.
      Dúfame, že tak ako po iné roky, prejavia o náš spoločný kongres záujem i  zdravotné sestry a budú jeho ozdobou.
      Vážení kolegovia, vážení priatelia, prajem Vám príjemne strávené dovolenky. Verím, že v rámci kľudnejšieho letného obdobia si nájdete dostatok času k vyplneniu prihlášky a odoslaniu abstraktov k  prednáškam.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Martin Smrek

Organizačný výbor:

 • Ján Trnka – predseda
 • Martin Smrek – sekretár
 • Ingrid Bieliková - SLS
 • Ľubomír Sýkora
 • Boris Duchaj
 • Erich Murár
 • René Jáger
 • Igor Béder
 • František Horn
 • Roman Koreň

Inštrukcie:

Ubytovanie vieme garantovať, pokiaľ si ho objednáte do 15.8.2017 a urobíte tak z uvedenej adresy (budete mať zľavu 15%). Všetky ostatné aktuálne informácie hľadajte tiež len na webovej stránke kongresu.

Témy kongresu:

Lekárska sekcia:

 • Hirschsprungova choroba – diagnostika, liečba, komplikácie a ich riešenie
 • Detská traumatológia
 • Varia

Sesterská sekcia:

 • Varia

Program Kongresu:

Streda 27.9.
1800 Zasadnutie výboru odbornej spoločností
1900 Diskusné fórum
Štvrtok 28.9.
0830 Otvorenie kongresu
0900 Odborný program
Prestávka - obed 1230 – 1330
1330 Odborný program
1930 Spoločenský program
Piatok 29.9.2017
0800 Odborný program
1230 Ukončenie kongresu

Venue:

Poplatky:

Účastnícky poplatok
do 15.8.201790 €
po 15.8.2017110 €
Večera 28.9.201720 €

Číslo účtu:

Registračný poplatok je potrebné uhradiť na účet


Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX
VS: 17 1129 012
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko

Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii.

Registračný poplatok je nevratný.

Večeru (28.09.2017) je potrebné uhradiť na účet

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
VÚB Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX
VS: 17 1200 012
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko